Elektrocentrály

Elektrocentrály

Benzínové generátory elektřiny jsou poháněny dvoutaktním, nebo čtyřtaktním spalovacím motorem. Často bývají označovány také jako agregát, benzínový agregát, motorgenerátor, nebo elektrocentrála. Slouží k výrobě elektrické energie v místech, kde není dostupný elektrický proud, nebo jako záložní zdroj energie pro pohon a provoz různých elektrozařízení.

Při výběru elektrocentrály je potřeba zohlednit především její výkon tak, aby byla dostatečně dimenzována pro napájení všech požadovaných spotřebičů. Při posuzování výkonu generátoru je důležité zajistit i dostatek výkonu pro rozběh některých spotřebičů, které mohou při spuštění krátkodobě zatížit centrálu i několikanásobkem běžného provozního příkonu. Požadovaný výkon centrály je nejen součet příkonu všech spotřebičů, které požadujeme napájet současně, ale také je nutné zohlednit i výše zmíněné rozběhové proudy.

Dalším důležitým parametrem je generované napětí. Běžné, menší centrály mohou napájet jednofázové spotřebiče střídavým napětím 230 V/50 Hz. U větších, silných agregátů, kde je požadován vysoký příkon pak mohou být i třífázové zásuvky pro napájení velkých třífázových spotřebičů. Na mnoha centrálách bývá také umístěn výstup stejnosměrného napětí 12 V, kterým lze nabíjet i některé typy akumulátorů. Pro bezproblémové a stabilní připojení elektroniky je pak nutné volit generátory s takzvanou AVR regulací (Automatic Voltage Regulation), která zabrání kolísání napětí během provozu.

Elektrocentrály jsou často využívány jako zdroj energie v karavanech, na lodích, chatách, stavbách, nebo jako záložní zdroje pro případy výpadku, či plánovaného přerušení dodávky elektřiny do sítě nízkého napětí. Generátory elektřiny tak stále častěji nacházejí využití například pro záložní napájení u moderních plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva pro pohon oběhových čerpadel, podavačů pelet, ventilátorů a zapalovačů. V případě výpadku energie pak mohou pohánět i čerpadla ve studnách, vrtech, kanalizačních systémech a zajistit tak komfort bydlení i v případě nečekané kalamity.


Rozšířené hledání