Dopravní podmínky

DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Firma využívá k přepravě zásilek firmy PPL. 


Při převzetí zboží je zákazník povinen prohlédnout si zboží a překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, atd.) Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.


Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že došlo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu.


Skrytou vadu zásilky je zákazník povinen oznámit dopravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů od data převzetí zásilky a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude dodržena, má dopravce právo reklamaci zamítnout.


Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.


CENA DOPRAVY 


Váha od - do kg    cena dopravy

  0,1    -    10         110 Kč

10,1    -    20         150 Kč

20,1    -    31,4      200 Kč  


Dobírka


 K ceně se připočítává 50,- Kč


Při nákupu zboží nad 6.000,- Kč s DPH je doprava zdarma.

 


Ceník dopravy zboží nad 31,5 kg, kde cena zboží je nižší než 6.000,- Kč.


Váha zboží do   50 Kg - 300,- Kč

Váha zboží do 100 Kg - 500- KčCeno dobírky  - 70,- Kč


Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.


Zboží neposíláme do zahraničí a cena dopravy je platná pro území České republiky.