Dopravní podmínky

DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Firma využívá k přepravě zásilek firmy PPL.


Při převzetí zboží je zákazník povinen prohlédnout si zboží a překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, atd.) Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.


Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že došlo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu.


Skrytou vadu zásilky je zákazník povinen oznámit dopravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů od data převzetí zásilky a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude dodržena, má dopravce právo reklamaci zamítnout.


Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.CENA DOPRAVY  od 1.3.2021


Zboží v hodnotě nad 10.000 s DPH posíláme zdarma.


Váha balíku od kg
Váha balíku do kg
Cena přepravy v Kč
0,1
10
145
10,1
20
220
20,1
31,5
270
31,51150450

Dobírka


Hodnota zboží od v Kč
Hodnota zboží do v Kč
Cena dobírky v Kč
1
6000
50
6001
9999
120


Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.


Zboží neposíláme do zahraničí a cena dopravy je platná pro území České republiky.