Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKYZboží lze objednat:

 • e-mailem - na adresu: ztalesbauer@atlas.cz
 • písemně - na adresu: Aleš Bauer, AL - BA, Svatá 35, 267 51 p. Zdice
 • prostřednictvím e-shopu


Objednávka musí obsahovat následující informace:

 • Jméno a příjmení kupujícího
 • adresa kupujícího
 • adresa doručení zboží
 • e-mail (pokud zákazník má)
 • telefon (pokud zákazník má)


  Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení se vyskytly nějaké nesrovnalosti, kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího (viz kontakty). Přeje-li si kupující potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačí na objednávce.


   OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY


  Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.


  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.


  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.


  Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího. 

  Podáním objednávky některým z výše uvedených způsobů kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů.


  PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 


  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zboží, obdrží kupující daňový doklad a záruční list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.


  Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky, nebo nám byla sdělena během registrace, jsou firmou Aleš Bauer, AL-BA považována za důvěryhodná. Tyto údaje jsou dle zákona chráněny proti zneužití a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.


  Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.


  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.


  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem prodejní cena


  V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího  a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)


  Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.


  PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO


  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být případně objednané zboží zasláno.


  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


  Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku (týká se pouze objednávek podaných  e-mailem, nebo přes e-shop) . Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (včetně všech poskytnutých dokladů a dokladu o koupi), na vlastní náklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů. po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na jeho účet po podpisu dobropisu zaslaném prodávajícímu.


  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v těchto případech:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty  14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání


  Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou  formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.


  Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí balíku v případě jeho poškození, nebo neúplné zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat poštou nebo e-mailem prodávajímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamce poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamce ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.


  Platební podmínky


  V současné době je možné platit těmito způsoby.


  • dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží nechá kupující  dovézt přepravní službou
  • v hotovosti - při osobním odběru na prodejně
  • bankovním převodem - na základě faktury zaslané e-mailem, nebo doporučenou poštou, se platba provádí předem - zasláním finanční částky na účet prodávajícího a zboží je následně doručeno kupujícímu již bez jakýchkoli dalších poplatků po připsání peněz na účet prodávajícího.


  Prodávající se vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy  při potvrzení objednávky potvrdí též platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedena na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální  (nižší) cenu.


  Stav skladu


  • skladem:                           zboží je skladem
  • k dodání do 5 dnů:            zboží je u dodavatele a po objednání zákazníkem bude doručeno do 5 dnů na adresu prodejce
  • k dodání do 7 dnů:            zboží je u dodavatele a po objednání zákazníkem bude doručeno do 7 dnů na adresu prodejce
  • k dodání do 14 dnů:          zboží je u dodavatele a je pouze na objednávku. Termín dodání je do 14 dnů od data objednání na adresu prodejce. 
  • není skladem:                   zboží není skladem u dodavatele a bude dodáno až bude skladem. V případě, že se již zboží nebude dodávat, bude objednávka stornována.